Материална база

127 СОУ „Иван Николаевич Денкоглу” е модерно училище, което посреща своята 180 годишнина със самочувствие и гордост. В него се обучават повече от 885 ученици. Съвременната материална база и уютът в училището го правят предпочитано и желано.

Малките ученици още от първи клас изучават интензивно английски език.

Всяка учебна година училището посреща и новите си ученици, които след конкурс имат щастието да бъдат приети в шестте паралелки, изучаващи интензивно английски език, а в девети клас започват усвояването на втори чужд език – немски или френски.

Стаята, в която първокласниците се обучават, е уютна и красива. Тя е обзаведена, благодарение на дарение, проява на щедростта и добротата на семейство Увалиеви. Училището разполага с два физкултурни салона, както и с училищна библиотека. Със съдействието на МОН са оборудвани кабинетите по физика, химия и биология. Заслуга на напрекъснатото обновяване на материалната база имат учениците, отзивчивите родители и училищното настоятелство.

Възпитаниците на учебното заведение спазват реда и правилата, които са традиции за него. Усвояването на знания е съпътствано и от стремежа за духовно и културно изграждане на младите хора. За тази цел помагат разнообразните форми на извънкласни занимания, посещения на културно-исторически обекти и театрални представления.

Учениците от училището често са партньори на издателствата „Кръгозор” и „Просвета” при представянето на техни нови книги.

Спортните състезания са събития и радост за учениците, защото обикновено отборите заемат първите места.
Патронният празник на училището всяка година тържествено се чества с концерт, издаване на ученически вестник с литературен конкурс. Вълнуващи са произведенията на малките таланти в областта на изобразителното изкуство. Техните рисунки са изложени във фоайетата на училището.

Учениците на 127 СОУ обичат много да пеят и да спортуват. Вокалната група години наред привлича талантливите деца, младежи и девойки.

Секциите по баскетбол и футбол ангажират любителите на спорта и победите им в състезанията ги правят по-силни физически и каляват волята им.

За пълноценния отдих на децата се организират екскурзии, летни лагери, „зелено” училище. Така те опознават света, общуват помежду си и възпитават съзнание, насочено към толерантност и уважение.