На 22.11.2019 година се проведе участие на ученици от IX Б  и  IX Д  в публично събитие BASF CHEMGENERATION по проектът за пътуваща химична лаборатория CHEMGENERATION LAB  от 14:00 – 15:30 часа  в ТехноМеджикЛенд, гр. София . Доцент Лъчезар Христов от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“, от катедрата по „Фармецевтична и проложна органична химия ” и студенти от специалностите „ Инженерна химия ” и „ Химия ”поставиха следните лабораторни задачи на учениците :

  1. Водата „ обича ” филтруването.
  2. Пластмасата „ обича ” разграждането.
  3. Металите „ обичат ” електролизата.
  4. Хартията „ обича ” рециклирането.

По време на занятието бяха демонстрирани завидни знания за химичните процеси филтруване, разграждане, електролиза и рециклиране от учениците. След приключване на участието им в този проект, те изявиха открито своят интерес и желание за повторно лабораторно упражнение.