Работно време на комисията по прием на ученици в осми клас на учебната 2021/2022 година

Първо класиране:

от 14. до 16.07.2021 г.

Второ класиране:

от 21. до 22.07.2021 г.

Трето класиране:

на 30.07.2021 г.

Документите се подават на място в часовия диапазон

от 08:00 ч. до 18:00 ч. на горепосочените дати,

както следва:

  • в кабинет 201 – за паралелки с код 1358, 1364 и 1366
  • в кабинет 202 – за паралелки с код 1362, 1365 и 3148