Класни ръководители

Класен ръководител

Клас

Нася Генова

1 А

Галина Вражилова

2 А

Иванка Найденова

3 А

Петя Петкова

4 А

Пламена Коева

5 А

Виолета Гюлова-Тихчева

5 Б

Габриела Рашиди

6 А

Цветомира Стоименова

6 Б

Даниела Дюлгерова

7 А

Юлия Банчева

7 Б

Даниела Бенчева

8 А

Жанет Стоянова

8 Б

Донка Андреева

8 В

Пламен Йорданов

8 Г

Светлана Стойкова

8 Д

Виктория Евтимова

8 Е

Райна Андреева

9 А

Петя Георгиева

9 Б

Ана Велева

9 В

Румяна Стойнова

9 Г

Китка Шипарова

9 Д

Милена Пиперкова

10 А

Радостина Ранова

10 Б

Анелия Антова

10 В

Маргарита Василева

10 Г

Росица Бакалова

10 Д

Стефка Цветанова

11 А

Христина Михайлова

11 Б

Весела Матева

11 В

Ивелина Ганчева

11 Г

Росица Дикова

11 Д

Събина Стойнова

11 Е

Нели Илиева

12 А

Соня Минева

12 Б

Полина Калева

12 В

Правдислава Ангелова

12 Г

Мария Русинова

12 Д

Боряна Маркова

12 Е