Във връзка с писмо от Столична община, Ви уведомявам, че от 14. май 2020 г. заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат и на място в училището.

Работното време на канцеларията е от 08:30 ч. до 16:30 ч. в работни дни.

Все още е налична и възможността за кандидастване по електронен път.