Уважаеми родители и ученици,

Предвид стартирането на новата 2019 / 2020 учебна година, съгласно наредба № 6 / 09.07.2019 г. на Министъра на здравеопазването и получено писмо от директора на Столична регионална здравна инспекция относно изострената моментна епидемична обстановка от морбили на територията на гр. София Ви уведомяваме, че учениците следва да предоставят пълен имунизационен статус на медицинския специалист в училището в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 15 / 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България и Наредба № 3 / 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата.

Информацията трябва да съдържа приеми на ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината. Информацията може да бъде предоставена във вариант и носител , удобен за общопрактикуващия лекар.

Задължително за изпълнение!