Документи

Виж заповед на Директора за обявяване на неучебен, но присъствен ден през учебната 23/24 година

Виж график на дейностите по приемане на учениците - VIII клас

Виж Доклад от инспекция на 127. Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“ от 07.06.2023 г.

ВИЖ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ВИЖ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“ ЗА ПЕРИОДА 2021/2025 г.

ВИЖ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“ ЗА ПЕРИОДА 2021/2022 УЧЕБНА г.

ВИЖ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“ ЗА ПЕРИОДА 2022/2023 УЧЕБНА г. - ПЪРВИ СРОК

Виж план за действие за БДП - 2023/2024 година

ВИЖ ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Виж план за защита при бедствия на пребиваващите

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ВИЖ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОИ

Виж отчет по ЗДОИ за 2023 г.

Виж отчет по ЗДОИ за 2022 г.

Виж отчет по ЗДОИ за 2021 г.

Виж отчет по ЗДОИ за 2020 г.

Виж отчет по ЗДОИ за 2019 г.