От 27. януари до 04. февруари 2020 г. е обявена грипна ваканция!
По време на ваканцията графикът за състезания и олимпиади се запазва!
Учителите ще оформят всички ученици за първи учебен срок.
Втори срок стартира със съответното седмично разписание, което ще бъде качено в електронния дневник, от 06.02.2020 г.
Първа смяна са учениците от десети до дванадесети клас, а втора – от пети до девети.