Със заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването е обявена грипна ваканция от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително.

Родителската среща от 10.03.2020 г. се премества на 17.03.2020 г.

Педагогическият съвет се измества от 11.03.2020 г. на 18.03.2020 г.

Учебните занятия продължават на 12.03.2020 г.