Графици

График за провеждане на контролни и класни работи - Втори срок - 2020/2021 учебна година

График за провеждане на контролни и класни работи - Първи срок - 2020/2021 учебна година

КОНСУЛТАЦИИ - ВТОРИ СРОК

КОНСУЛТАЦИИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ - втори учебен срок

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

График за провеждане на допълнителния Час на класа - втори учебен срок на учебната 2020/2021

График за провеждане на допълнителния Час на класа - първи учебен срок на учебната 2020/2021

График за провеждане на дежурства - първи учебен срок на учебната 2020/2021

Дневно разписание в 127. СУ - заповед

Разписание на часовете за втори срок на учебната 2020/2021 година

 

Пореден час:

I – II клас

 III – IV клас

 XXII клас

ПЪРВА СМЯНА

V-IX клас

ВТОРА СМЯНА

1

08:30-09:05

08:00-08:40

07:30-08:10

13:40-14:20

2

09:15-09:50

08:50-09:30

08:15-08:55

14:25-15:05

3

10:10-10:45

09:50-10:30

09:05-09:45

15:15-15:55

4

10:55-11:30

10:40-11:20

10:10-10:50

16:20-17:00

5

11:40-12:15

11:30-12:10

11:00-11:40

17:10-17:50

6

12:20-13:00

11:50-12:30

18:00-18:40

7

12:35-13:15

18:45-19:25

 

  • I – IV клас – първа смяна през цялата година.
  • Учениците от V-IX клас през първи учебен срок са първа смяна, а през втори учебен срок – втора.
  • Учениците от XXII клас през първи учебен срок са втора смяна, а през втори учебен срок – първа.