Графици

Виж КОНСУЛТАЦИИ

ВИЖ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

Виж График за провеждане на допълнителния Час на класа - първи учебен срок на учебната 2022/2023

Виж График за провеждане на дежурства - първи учебен срок на учебната 2022/2023

Виж Дневно разписание в 127. СУ - заповед

 

Разписание на часовете: