Графици

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Разписание на часовете за учебната 2019 / 2020 година

ЧАС I – II клас III – IV клас V-XII клас
ПЪРВА СМЯНА
V-XII клас
ВТОРА СМЯНА
1 08:00-08:35 08:00-08:40 07:45-08:25 13:45-14:25
2 08:45-09:20 08:50-09:30 08:30-09:10 14:30-15:10
3 09:40-10:15 09:50-10:30 09:20-10:00 15:20-16:00
4 10:25-11:00 10:40-11:20 10:20-11:00 16:20-17:00
5 11:10-11:45 11:30-12:10 11:10-11:50 17:10-17:50
6 12:20-13:00 12:00-12:40 18:00-18:40
7 12:45-13:25 18:45-19:25
  • I – IV клас – първа смяна през цялата година.
  • Занималня – от 12:00 до 18:30 часа.

ПЪРВИ СРОК:

  • ПЪРВА СМЯНА – V-IX клас
  • ВТОРА СМЯНА – X-XII клас

ВТОРИ СРОК:

  • ПЪРВА СМЯНА – X-XII клас
  • ВТОРА СМЯНА – V-IX клас