Графици

Виж График за провеждане на контролни и класни работи - Втори срок - 2022/2023 учебна година

Виж График за провеждане на контролни и класни работи - Първи срок - 2022/2023 учебна година

Виж КОНСУЛТАЦИИ - ВТОРИ СРОК

Виж КОНСУЛТАЦИИ

Виж РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ - втори учебен срок

ВИЖ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

Виж График за провеждане на допълнителния Час на класа - втори учебен срок на учебната 2022/2023

Виж График за провеждане на допълнителния Час на класа - първи учебен срок на учебната 2022/2023

Виж График за провеждане на дежурства - втори учебен срок на учебната 2022/2023

Виж График за провеждане на дежурства - първи учебен срок на учебната 2022/2023

Виж Дневно разписание в 127. СУ - заповед

 

Разписание на часовете през учебната 2022/2023 годита:

Разписание на часовете за учебната 2023/2024 година: