Връзки

Виж Фейсбук страница

Виж Фейсбук група - архивирана

Виж Канал във Вайбър

Виж Рубрика за БДП

Виж МОН

Виж РУО

Виж СО

Виж Район "Средец"

Виж СРЗИ

Виж Материали за превенция на COVID-19

Виж Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет

Виж Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Виж Националната телефонна линия за деца 116 111