Връзки

Рубрика за БДП

Фейсбук група на училището

МОН

РУО

СО

Район "Средец"

СРЗИ

Материали за превенция на COVID-19

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Националната телефонна линия за деца 116 111