УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

2019 е обявена за година на активна работа по опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътищата под мотото „Пази семейството си на пътя“ и във връзка с писмо на МОН №9105-300/04.09.2019 г., с вх. № РУО1-25607/05.09.2019 г. Ви информираме за рисковото поведение на възрастните, личната безопасност и опазване на здравето и живота на децата и останалите участници в движението.

 

Семейството е основен фактор за началното формиране умения у децата за опазването им от пътно транспортните произшествия и възпитание на транспортна култура. За разлика от училището, семейството има много по-големи възможности за възпитателно въздействие върху децата.

Със своето поведение като участници в пътното движение /пешеходци, пътници в обществения транспорт или водачи на пътни превозни средства/, родителите формират положителен или отрицателен социален опит у децата – спазвайки или нарушавайки правилата за движение. Децата имитират и подражават поведението на своите родители. Ето защо, както в предучилищна възраст, така и при учениците от 1 до 8 клас, родителите и семейството имат решаваща роля и място, носят своята отговорност и в процеса на възпитанието на транспортна култура и формирането на положителен социален опит у своите деца като участници в пътното движение.

За да се постигнат положителни резултати могат да се обсъждат и дискутират с децата следните теми:

 • Безопасният маршрут на учениците от дома до училище и обратно;
 • Типични нарушения на децата като участници в пътното движение;
 • Детето пътник в обществения транспорт и семейния автомобил;
 • Особености в пътното движение през есенно-зимния период и облеклото на децата и учениците;
 • Особености в пътното движение през пролетта и лятото.

 

Вие родители, да помислите за Вашата роля като:

 • Ролята на родителя като водач на семейния автомобил за възпитанието и обучението на детето;
 • Ролята на родителя за възпитание на транспортна култура и етично поведение на детето, като участник в пътното движение;
 • Родителския контрол над децата през ваканционния период;
 • Грижата на родителя за детето каращо велосипед,  скейтборд, ролери и тротинетки.

 

6 съвета за безопасност за Вас

 

 1. Даже ако се движите по познат маршрут трябва да се убедите, че всички пътници в колата са пристегнати с предпазни колани.

 

 1. Децата до 6 години трябва да пътуват в колата в специална детска седалка, отрегулирана в съответствие с неговия ръст и фигура.

 

 1. Правилата, знаците и хоризонталната маркировка може да ви дават предимство, но преди да го използвате трябва да се убедите дали и другите спазват това.

 

 1. Помнете, че скоростта на движение не зависи само от ограниченията на скоростта, но и от интензивността на движението. Винаги поддържайте дистанция с предния автомобил за да се избегне авария при екстремни ситуации.

 

 1. Необходимо Ви е да изберете – или да пиете, или да управлявате автомобил. Всяко пето произшествие по пътищата на България е свързано с управлението на автомобил в нетрезво състояние.

 

 1. Проверете състоянието на вашия автомобил преди да тръгнете на път. Спадане на налягането в гумите е причина за много аварии на пътя.