Уважаеми ученици, родители, учители,

Към настоящия момент учениците от VIII до XII клас са на училище от 12.11.2020 г. с редовни учебни занятия в присъствена форма.

При промяна, ще бъдете информирани своевременно.

Решението за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние не може да бъде взето еднолично от Директора!

Процедурата е разписана от Министерството на образованието и тя включва:

– анализ на здравословното състояние на учениците и учителите от училищната общност;

– становище на Педагогическия съвет;

– становище на Обществения съвет;

– обобщено мнение на родителите.

Разрешение за преминаване на обучение в електронна среда от разстояние се издава със заповед от Министерството на образованието, след като е изпълнена вече описаната процедура.

Днес вече бяха изпратени анкети в електронния дневник до всички родители, които се надявам в кратки срокове да бъдат попълнени.

Насрочили сме извънреден Педагогически съвет и очакваме до края на деня становището на Обществения съвет.

Знаете, че в Република България има йерархия при взимането на решения в случая, а именно:

– Министерство на здравеопазването;

– Министерство на образованието;

– Национален оперативен щаб;

– Регионален оперативен щаб;

– Столична регионална здравна инспекция;

– Кмет на гр. София.

Разбирам притесненията на всички Ви, но в настоящия момент е важно да запазим спокойствие.

Пазете се и бъдете здрави!

Моля да следите съобщенията си в електронния дневник на училището!