Административно-помощен персонал

  • Мила Шулева – секретар и домакин
  • Дафина Миланова – ЗАС и библиотекар
  • Сърма Кожухарова – хигиенист
  • Евгения Ветова – хигиенист
  • Ивайло Бешовски – портиер
  • Светла Декова – портиер

 

 

 


Работно време на канцеларията:
В работни дни от 09:00 до 17:00 часа.

Приемно време за ученици:
всеки ден от 09:50 до 10:10 часа
и от 16:00 до 16:20 часа

Приемно време за учители:
всеки ден от 10:00 до 11:00 часа
и от 15:00 до 16:00 часа