Административно-помощен персонал

  • Мила Шулева – секретар и домакин
  • Дафина Миланова – ЗАС и библиотекар

 

 

Работно време на канцеларията:
В работни дни от 09:00 до 17:00 часа.

Приемно време за ученици:
всеки ден от 10:20 до 10:40 часа
и от 15:30 до 15:50 часа

Приемно време за учители:
всеки ден от 10:00 до 11:00 часа
и от 15:00 до 16:00 часа