Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

127 СОУ "Иван Н. Денкоглу" събира оферти за ремонт на покрива на училището.

Срок: 08.07.2015г.

За повече информация: тел: 9879254

Справки в канцеларията на училището.

ОБЕДИНЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

Вътрешни правила за обществени поръчки

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила

ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ , ПУБЛИКУВАНИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ , РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕДИ 01.10.2014г.

Публична покана - документи за сваляне

АРХИВ