Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

Учебен план V - VIII

 

BG"> 

 

127 СОУ „Иван Николаевич Денкоглу”- гр.София,

 

район „Средец”

 

 

 

 

 

mso-ansi-language:BG">Одобрявам:.................................

 

                                                                                                            Ваня  Кастрева

 

                                                                                                            Началник РИО,

 

                                                                                                            София – град

 

 

 

 

 

mso-ansi-language:BG"> 

 

BG">У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

 

BG">на прогимназиален етап (V BG"> – VIII BG"> клас)

 

BG">                                                                

 

                             прием  за учебната 2012/2013 година

 

mso-ansi-language:BG"> 

 

 

 

I. BG">Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време

 

 

 

 

 


mso-ansi-language:BG"> 


mso-ansi-language:BG">КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ


ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ


mso-ansi-language:BG"> 


BG"> 


BG">ОСНОВНА


mso-ansi-language:BG"> 


BG"> 


BG">Прогимназиален етап


mso-ansi-language:BG"> 


mso-ansi-language:BG"> 


BG">Класове


BG">Общо


BG"> 


mso-ansi-language:BG"> 


BG">КЛАСОВЕ


V


VI


VII


VIII


V-VIII


mso-ansi-language:BG"> 


BG">УЧЕБНИ СЕДМИЦИ


BG">34


BG">34


BG">34


BG">34


BG"> 


mso-ansi-language:BG"> 


Учебни предмети


BG"> 


BG"> 


BG"> 


BG"> 


BG"> 


mso-ansi-language:BG"> 


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)


BG"> 


BG"> 


BG"> 


BG"> 


BG"> 


mso-ansi-language:BG">1.


mso-ansi-language:BG">БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


BG"> 


BG"> 


BG"> 


BG"> 


BG"> 


mso-ansi-language:BG"> 


mso-ansi-language:BG">Български език и литература


170


BG">5


170


BG">5


170


BG">5


170


BG">5


680


mso-ansi-language:BG">2.


mso-ansi-language:BG">ЧУЖДИ ЕЗИЦИ


BG"> 


BG"> 


BG"> 


BG"> 


BG"> 


mso-ansi-language:BG"> 


I BG"> Чужд език - Английски