Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

      I  СМЯНА          
                 
          сряда
 час начало край междучасие    час начало край междучасие
1 7.30 8.10 10   1 7.30 8.10 10
2 8.20 9.00 10   2 8.20 9.00 10
3 9.10 9.50 20   3 9.10 9.50 20
4 10.10 10.50 10   4 10.10 10.50 10
5 11.00 11.40 10   5 11.00 11.40 10
6 10.50 12.30 10   6 10.50 12.30 10
7 12.40 13.20 10   ЧК  12.40 13.10  
                 
                 
                 
      II  СМЯНА          
          сряда
блок начало край междучасие   блок начало край междучасие
1 13.30 14.50 20   1 13.30 14.50 20
2 15.10 16.30 20   2 15.10 16.30 20
3 16.50 18.10 10   3 16.50 18.10 10
4 18.20 19.40     ЧК 18.20 18.50