Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2018-2021

     Open doors to creative generations

/Отворени вратите за творчески поколения/

Проектът  стартира на 01.10.2018г. и е с продължителност 2 години.с училища- партньори от Италия, Румъния и Турция. Основните цели на проекта са:

С глобализация; нашата планета е изправена пред унищожение в резултат не само на материалистичната политика на но и безчувственото отношение на хората към природата. Днес, тъй като технологията и промишлеността се развиват, проблемите с увеличаването на околната среда нарасват и естествените източници ще бъдат изчерпани.

Основните цели на проекта са:

- придобиване на умения за учене през целия живот  и техники, които ще позволят на учениците да участват изцяло в проекта.
- Да дадем възможност на децата да осъзнаят, че в Европа има много различни страни, всяка със своя собствена  култура, традиции и качества, но с общ интерес към опазването на природната среда.
- да увеличим вниманието на нашите ученици към науката и екологията,
- да увеличим знанията и ефективността на нашите ученици,
- да увеличим художественото творчество на учениците с рециклирани материали,
- да стане животът на нашите ученици екологосъобразен,
- да увеличим мотивацията на нашите ученици по природозащитни дейности,
-създаване на информираност за опазване на екологичното равновесие,
- подобряване на екологичната философия на живота на нашите ученици,
- придобиване на технологични умения от  учениците
-Разширяване на ИКТ и езикови умения, които те могат да използват в смислен контекст.