Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ - 1. СРОК

                                                                  ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
                                                                  ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК, 2017/2018 уч.година
                                                                                     ПЪРВА СМЯНА
СРЯДА
ЧАС НАЧАЛО КРАЙ МЕЖДУЧАСИЕ ЧАС НАЧАЛО КРАЙ МЕЖДУЧАСИЕ
1 07:30 08:10 10 1 07:30 08:10 10
2 08:20 09:00 10 2 08:20 09:00 10
3 09:10 09:50 20 3 09:10 09:50 20
4 10:10 10:50 10 4 10:10 10:50 10
5 11:00 11:40 10 5 11:00 11:40 10
6 11:50 12:30 10 6 11:50 12:30 5
7 12:40 13:20 7 (ЧК) 12:35 13:05
                      ВТОРА СМЯНА
СРЯДА
БЛОК НАЧАЛО КРАЙ МЕЖДУЧАСИЕ БЛОК НАЧАЛО КРАЙ МЕЖДУЧАСИЕ
1 13:30 14:10 10 1 13:30 14:10 10
2 14:20 15:00 20 2 14:20 15:00 20
3 15:20 16:00 10 3 15:20 16:00 10
4 16:10 16:50 10 4 16:10 16:50 10
5 17:00 17:40 10 5 17:00 17:40 10
6 17:50 18:30 10 6 17:50 18:30 5
7 18:40 19:20 7 (ЧК) 18:35 19:05