Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

127 СУ "Иван Н. Денкоглу" събира оферти за ремонт на покривното пространство и козирката на покрива на училището .

Срок: 31.05.2017г.

Документите се подават в канцеларията на училището.

За повече информация: тел: 9879254

ОБЕДИНЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

Вътрешни правила за обществени поръчки

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила

ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ , ПУБЛИКУВАНИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ , РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕДИ 01.10.2014г.

Публична покана - документи за сваляне

АРХИВ