Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Проект 2015-1-UK01-KA201-013739 по програма Еразъм+ "BE READY" (БЪДИ ГОТОВ) "Life Skills And Career Development: Helping Young People Progress Into Success" ( Умения и кариерно развитие: Подпомагане на развитието на младите хора към успех), 2015-2017. 

Необходимостта от проекта е идентифицирана на местно ниво чрез опита на партньорите, липсата на висококачествени материали, насочени към младите хора, изложени на риск от РНУ (ранно напускане на училище), които да ги мотивират и да ги подкрепят, и включват информация относно предлаганите възможности в целия ЕС.  Проектът е насочен към  препоръките на Съвета на Европа за намаляване на преждевременното напускане на училище Това ще даде своя принос за европейския Дневен ред 2020 г., чрез:

• началното и продължаващо образование за обучение на персонала :. Материали ще бъдат разработени, които подкрепят преподавателите да разберат РНУ, нейните различни предпоставки и признаци за ранно предупреждение;

• Една силна и добре развита система за насочване: да се гарантира, че младите хора са наясно с различните варианти за обучение и перспективите за заетост, достъпни за тях, включително и системи за консултиране, които предоставят на младите хора едновременно емоционална и практическа подкрепа, включително и наставничество, обучение и стажове;

• сътрудничество със света на труда: Материалите ще определят как да се предоставят възможности, които позволяват на младите хора да навлязат в света на труда. Използването на гама от мрежи на работодатели на партньорите, гледната точка на работодателя ще се отчита, така че представените идеи,  да са едновременно практични и полезни.

За повече информация:  bereadyproject.com

.       Проект № 2015-1NO01-KA219-013228_2 по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 по програма Еразъм+ " ИКТ в класната стая" (Ict in the classroom) в партньорство с Fræna videregåande skole, Норвегия.

Този проект има за цел да донесе положителни и трайни последици за лицата, участващи в проекта, както в рамките на използването на ИКТ в класната стая,  и  в културното съзнание. Проектът ще бъде главно за сравняване на използването на ИКТ в класната стая. Как ИКТ се използват педагогически в класната стая, сравнение между училищата в България и Норвегия. Ние ще имаме фокус върху ИКТ като учебен материал, инструмент за презентация и нетикет, но също ще разглеждаме ИКТ, използвани и политически, като инструмент, за да станем приятели / виртуални приятели, блогове и как ИКТ се използват в професионалния живот/. Ние искаме да бъдем по-модерно училище с професионална среда чрез интегриране на добри практики и нови методи в ежедневните дейности. Също така искаме да се даде по-привлекателно образование чрез използването на ИКТ.

Ние искаме да насърчим изучаването и практикуването на ИКТ като полезен инструмент, както и използването на друг европейски език. Искаме да подобрим ученическите умения и компетентност в езиковото обучение, както и в използването на ИКТ, и се надяваме, че това ще бъде процес на учене през целия живот. Учениците ще получат представа за сходството и разнообразието на европейските култури и това отново ще създаде уважение към европейските ценности.

Работейки заедно в един проект като този, нашите ученици ще се постигнат по-широко разбиране на влиянието на ИКТ  върху нашето ежедневие в цяла Европа. Чрез  проекта ще се надяваме да направим нашите ученици по-добре подготвени за бъдеща работа, в собствената си или в друга европейска страна.