Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2015г.