Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

Прием за 1. клас за учебната 2017/2018г.

127.СУ „Иван Николаевич Денкоглу”

1000, гр.София, ул. „Парчевич”,  №.43, тел: 9879254, e-mail: denkoglu@mail.bg 

.

ПРОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 11.09.2017г. от 18.00ч.

............................................

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА III КЛАСИРАНЕ - 25

ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА - 19.06 ДО 14.09.2017г.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 19.06.2017г. от 18.00ч.

II класиране - 13.06.2017г.

1. Благовест Стоянов Методиев

2. Александра Екатеринова Райнова

3. Мартина Мартин Кодрева

4. Александър Александров Аргиров

5. Ивон Георги Петкова

6. Ирена Светославова Нелчинова

7. Стоян Калинов Ялъмов

8. Мирела Александрова Терзийска

9. Изабела Георгиева Стоянова

10. Максим Ангелов Кулински

11. Ивана Кирилова Димитрова

ЗАПИСВАНЕ

на 14.06. и 15.06.2017г.

от 08.00 до 18.00 ч. - КАБИНЕТ N:21

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 1.КЛАС, 2 ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ (8.06.2017) - 26

.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

.

от 09.06 до 12.06.2017г. включително

.

                         СПИСЪК
на приетите в първи клас ученици за учебната 2017/2018 година
1 Светлин Бисеров  Шипаров
2 Лиа Ради Стоянова
3 Александър Николай Желев
4 Дарио Иванов Василев
5 Ралица Мартинова Цуринска
6 Калина Георгиева Манчева
7 Добромира Димитрова Тойчева
8 Ивайло Александров Илчев
9 Еленика Светославова Янчева
10 Юлия Димитрова Кокушева
11 Смила Боянова Захариева
12 Стефан Николаев Фичеров
13 Елица Сергеева Филипова
14 Габриела Мариянова Златарева
15 Станимир Лъчезаров Тренчев
16 Антон Василев Пиперевски
17 Калина Марио Генова
18 Мария Юли Кривошиева
19 Катерина Денислав Балевска
20 Лора Веселинова Лиркова
21 Ива Димитрова Русева
22 Димитър Тихомиров Попов
23 Илияна Йовица Лакичевич
24 Венелин Тодоров Градинаров
25 Ралица Георгиева Гаджева
26 Ивана Иванова Миланова
27 Теодора Мирославова Пагелска
28 Савина Валентинова Славчева
29 Виолета Иванова Иванова
30 Никол Тани Матейкова
31 Ян Иво Атанасов
32 Мартин Георгиев Митев
33 Йоана Мирославова Иванова
34 Радина Димитрова Христова
35 Нора Калоянова Румянова
36 Борислав Димитров Славков
37 Стела Димитрова Гурбалова
38 Андреа Михайлова Цанева
39 Даниел Илиев Цеков
40 Ралица Илиева Цекова
41 Калина Василева Тенева
42 Алекс Божидарова Бонева
43 Франческа Марчело Куатрида
44 Йордан Радославов Цеков
45 Деян Илиянов  Банков
46 Деян Емилиянов Фиков
47 Велина Велкова Джилизова
48 Юлиан Стефанов Вълев
49 Пламена Маринова Филиповска
Резерви
1 Калоян Милен Маринов
2 Благовест Стоянов Методиев
3 Александра Екатеринова Райнова
4 Мартина Миртин Кодрева
5 Александър Александров Аргиров
6 Ивон Георги Петкова
7 Ирена Светославова Нелчинова
8 Стоян Калинов Ялъмов

.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В

.

I . КЛАС – 2017/2018 учебна година:

.

05.06., 06.06. и 07.06.2017г. (вкл.)

.

от 08.00 до 18.00 часа в кабинет N:21.

.

Необходими документи:

.

      1.  Заявление по образец;  

.                                                         ..

      2.  Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;                                                                                   .

      3.   Декларация – образец за верността на предоставените документи.

.______________________________________________

Системата за прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018г.

.

можете да намерите тук

 .

Допълнителен критерий, приет на заседание на Педагогически съвет на .

.

127.СУ:

.

1. Деца на родители, работещи в системата на образованието - 22т.

 .

 Удостоверява се чрез служебна бележка, издадена от работодателя.

.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

-

Схеми определящи обхвата на общинските училища  на територията на район „Средец“ 

.