Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

Прием за 1. клас за учебната 2018/2019г.

127 СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ”

1000 гр.София, ул.”Парчевич” №43, тел.987-92-54

e-maildenkoglu@mail.bg

Система за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на област София-град, можете да изтеглите на посочения линк:

https://council.sofia.bg/documents/20182/599819/R-83-PR+1%2C+2%2C+3-1.pdf/70754971-067f-42f9-9ffc-6c4dd4a76800

Системата съдържа:

1. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас за предстоящата учебна 2018/2019 година.

2. Критериите за прием на ученици в първи клас съгласно Система за прием на ученици в първи клас, приета с Решение №83/22.02.2018 г на Столичен общински съвет.

3. Определените прилежащи територии на  училището.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

30.03.2018 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.
 

от 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. вкл.
Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас (всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа).
 

04.06.2018 г. в 17.00 ч.
Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.


от 05.06.2018 г. до 07.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч.
Записване на учениците, приети на първо класиране.


07.06.2018 г. – в 18.00 ч.
Обявяване на свободните места за второ класиране.


от 08.06.2018 г. до 11.06.2018 г. вкл. до 12.00 ч.
Подаване на заявления за участие във второ класиране.


11.06.2018 г. - в 18.00 ч.
Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.


от 12.06.2018 г. до 13.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч.
Записване на учениците, приети на второ класиране.


13.06.2018 г. – в 18.00 ч.
Записване на учениците, приети на второ класиране.


от 14.06.2018 г.
Попълване на свободните места след трето класиране.


от 20.06.2018 г. до 14.09.2018 г. вкл.
Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на училището и РУО София-град

.