Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

Прием след 7.клас за учебната 2018/2019

127.СУ „Иван Николаевич Денкоглу“

График на дейностите  по приемането на ученици след 7.клас можете да намерите   тук

.           

          За учебната 2018/2019 година е заявен и утвърден от РИО на МОН прием на 5(пет) паралелки след полагане на изпити, както следва:
 5( [пет) паралелки чуждоезиков профил:

 -английски език / немски език ;
- английски език / немски език;

- английски език /френски език;

- английски език /испански език ;
- английски език / испански език