Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

Прием след 7.клас за учебната 2017/2018

127.СУ „Иван Николаевич Денкоглу“

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА  - 8.КЛАС

НА 13.09.2017г.  от 18.00 часа

СВОБОДНИ МЕСТА

ЗА IV КЛАСИРАНЕ

  1. Чуждоезиков профил АЕ/НЕ/БЕЛ/М – 2
  2. Чуждоезиков профил АЕ/ФЕ/БЕЛ/ИТ - 3

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА IV КЛАСИРАНЕ

  1.  21.07.2017г. - обявяване на свободните места
  2. 24.07.2017г. -25.07.2017г. – подаване на документи
  3. 26.07.2017г. – обявяване на списъка с приетите ученици
  4. 27.07.2017г.- 28.07.2017г. – записване на приетите ученици

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • заявление по образец
  • оригинал на свидетелство за завършено основно образование
  • служебна бележка с резултатите от изпитите по БЕЛ и математика

.

График на дейностите  по приемането на ученици след 7.клас можете да намерите тук

.           

          За учебната 2017/2018 година е заявен и утвърден от РИО на МОН прием на 5(пет) паралелки след полагане на изпити, както следва:
 5( [пет) паралелки чуждоезиков профил:

 -английски език / немски език / БЕЛ / история и цивилизации;
- английски език / немски език/ БЕЛ /математика

- английски език /френски език 

- английски език /испански език / БЕЛ / география и икономика;
- английски език / испански език/ БЕЛ / биология и здравно образование