Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

Прием след 7.клас за учебната 2018/2019

127.СУ „Иван Николаевич Денкоглу“

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7-ми КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III – ти ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

       1. Профил: чужди езици – АЕ/НЕ/БЕЛ/И; код: 1271  – 3;

       2. Профил: чужди езици – АЕ/НЕ/БЕЛ/М; код: 1272 – 1;

       3. Профил: чужди езици – АЕ/ФЕ; код: 1273 – 1;

       4. Профил: чужди езици – АЕ/ИЕ/БЕЛ/Г; код: 1274 – 2;

       5. Профил: чужди езици – АЕ/ИЕ/БЕЛ/Б; код: 1275 – 1;

График на дейностите  по приемането на ученици след 7.клас можете да намерите   тук

.           

          За учебната 2018/2019 година е заявен и утвърден от РИО на МОН прием на 5(пет) паралелки след полагане на изпити, както следва:
 5( [пет) паралелки чуждоезиков профил:

 -английски език / немски език ;
- английски език / немски език;

- английски език /френски език;

- английски език /испански език ;
- английски език / испански език