Прием след 7-ми клас

127.СУ „Иван Николаевич Денкоглу“

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7-ми КЛАС
СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III – ти ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

1. Профил: чужди езици – АЕ/НЕ/БЕЛ/И; код: 1271 – 3;
2. Профил: чужди езици – АЕ/НЕ/БЕЛ/М; код: 1272 – 1;
3. Профил: чужди езици – АЕ/ФЕ; код: 1273 – 1;
4. Профил: чужди езици – АЕ/ИЕ/БЕЛ/Г; код: 1274 – 2;
5. Профил: чужди езици – АЕ/ИЕ/БЕЛ/Б; код: 1275 – 1;

График на дейностите по приемането на ученици след 7.клас можете да намерите тук.

За учебната 2018/2019 година е заявен и утвърден от РИО на МОН прием на 5(пет) паралелки след полагане на изпити, както следва:

5( [пет) паралелки чуждоезиков профил:

  • английски език / немски език ;
  • английски език / немски език;
  • английски език /френски език;
  • английски език /испански език ;
  • английски език / испански език